هیستروسکوپی
هیستروسکوپی

هیستروسکوپی

question_answer۰
هیستروسکوپی در هیستروسکوپی جراح توسط یک دوربین به داخل رحم وارد شده و محوطه داخل رحم را مورد بررسی و…
فهرست