حاملگی هفته به هفته

در این بخش شما می توانید با تمام هفته های حاملگی و شرایط هر هفته برای خانم باردار را مشاهده نمایید و می توانند با کلیک بر روی آن با شرایط هر هفته آشنا شوند.

هفته ۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۴ حاملگی
هفته ۴ حاملگی در این مرحله کودک شما به صورت توپی از سلول است که به اندازه یک دانه خشخاش در داخل رحم قرار گرفته است. در این زمان شما متوجه تاخیر پریود می شوید و با انجام آزمایش ،از بارداری خود مطمئن خواهید شد. *کیسه زرده: کیسه زرده سلولهای…

هفته ۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۵ حاملگی
هفته ی ۵ حاملگی در این هفته اندازه کودک شما ربع یک سانتی متر است، آغاز رشد اعضای زیادی است و یک جهش رشد دیده می شود. قلب نازک کودک شما شروع به طپش می کند ۰ کبد، کلیه ها، روده ها وسیستم عصبی شامل مغز و نخاع شروع به…

هفته ۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۶ حاملگی
هفته ۶ حاملگی در این هفته از بارداری کودک شما حدوداُ به اندازه ی یک عدس می باشد. سر در مقایسه با بدن بزرگتر است. صورت شروع به شکل گرفتن می کند. در محل چشم دو نقطه سیاه تشکیل می شود. سوراخ های بینی و فرورفتگی در ناحیه گوش آغاز…

هفته ۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۷ حاملگی
هفته ۷ حاملگی اندازه ی کودک شماحدود ۱.۲۵ سانتی متر است، به اندازه ی یک نخود فرنگی کوچک. او حرکت را آغاز می کند ۰کبد او مقدار زیادی گلبول قرمز می سازد و این وظیفه را تا زمانی که مغز استخوان شکل گیرد ادامه می دهد. از حالا تا هفته…

هفته ۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۸ حاملگی
هفته ۸ حاملگی در این هفته تغییرات زیادی در کودک شما اتفاق می افتد. اندازه ی او حدود ۱.۶ سانتی متر است.دم جنین از بین می رود و همه اعضای بدن او و عضلات و اعصاب شروع به فعالیت می کنند. مسیر های عصبی اولیه شکل می گیرند. دست ها…

هفته ۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۹ حاملگی
هفته ۹ حاملگی در پایان این هفته اندازه کودک شما حدود ۲.۳ سانتی متر است و وزن او حدودکمتر از دو گرم می باشد . پلک هایش کاملا چشم ها را می پوشاند و تا هفته ۲۶ بارداری چشم ها یش را باز نمی کند. برجستگی کوچکی از گوش نمایان…

هفته ۱۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۰ حاملگی
هفته ۱۰ حاملگی در این هفته کودک شما از سر تا انتهای باسن به اندازه ی حدوداُ ۳.۱ سانتی متر است و وزن او کمتر از ۴ گرم می باشد. ممکن است کوچک باشد ولی بسیار فعال است. مایعات را قورت می دهد و با پا هایش لگد می زند.…

هفته ۱۱ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۱ حاملگی
هفته ۱۱ حاملگی اندازه ی سر تا انتهای باسن او ,حالا ۴ سانتی متر است. همه قسمتهای بدن را دارد و از جوانه دندان ها تا ناخن های پا و انگشتان دست و پا کاملاُ مجزا شده اند. بدن خود را می کشد و پا می زند. و حرکاتش شبیه…

هفته ۱۲ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۲ حاملگی
هفته ۱۲ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا انتهای باسن حدود ۵.۴ سانتی متر و وزن او حدود تقریبا ۱۴ گرم است. در این زمان اگر شما به شکم خود ضربه ی کوچکی بزنید ,او حرکت می کند . البته شما متوجه حرکت او نمی شوید. ارتباطات عصبی (…

هفته ۱۳ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۳ حاملگی
هفته ۱۳ حاملگی اندازه کودک شما حدود ۶.۷ سانتی متر ( از سر تا انتهای باسن ) و وزن او حدود ۲۳ گرم می باشد، خطوط نشانه ی اثر انگشت , بطور ظریفی روی نوک انگشتان ظاهر شده است. عضلات مکش در گونه ها تشکیل شده و زمانی که شما…

هفته ۱۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۴ حاملگی
هفته ۱۴ حاملگی اندازه کودک شما از ( سر تا انتهای باسن ) حدود ۸ سانتی متر و وزن او حدود ۴۰ گرم می باشد . اکنون بدن او سریعتر از سرش رشد می کند. در این هفته کرک بسیار ظریفی بدن او را می پوشاند که قبل تولد از…

هفته ۱۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۵ حاملگی
هفته ۱۵ حاملگی وزن کودک شما حدود ۷۰ گرم می باشد. طول او از سر تا انتهای باسن حدود ۹.۱ سانتی متر است. مهمان کوچک شما بطور مکرر سکسکه می کند و این کار را قبل از تنفس کردن یاد می گیرد. از آنجا که نای او بجای هوا پر…

هفته ۱۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۶ حاملگی
هفته ۱۶ حاملگی کودک شما حالا از سرتا انتهای باسن حدود ۱۰ سانتی متر است. و وزن او حدود ۱۰۰ گرم می باشد طی ۳ هفته آینده کودک شما جهش رشد عظیمی پیدا می کند و سانتی مترها به طولش اضافه می شود و وزنش دو برابر می شود. چه…

هفته ۱۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۷ حاملگی
هفته ۱۷ حاملگی کودک شما حالا از سر تا انتهای باسن حدود ۱۱ سانتی متر می باشد و وزن او حدود ۱۴۰ گرم است .استخوان بندی او حالت غضروفی دارد. اما بتدریج محکم تر می شود. یک ماده حمایتی اطراف نخاع به نام میلن به آرامی شروع به رشد می…

هفته ۱۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۸ حاملگی
هفته ۱۸ حاملگی طول کودک شما حدود ۱۲ سانتی متر است (از سر تا انتهای باسن). وزن او حدود ۱۹۰ گرم می باشد. قفسه سینه او به سمت بالا و پایین حرکت می کند، شبیه نفس کشیدن. رگ های خونی او از پشت پوست نازک و شفاف او قابل دیدن…

هفته ۱۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۹ حاملگی
هفته ۱۹ حاملگی انددازه کودک شما حدود ۱۴.۲ سانتی متر (از سر تا انتهای باسن) و وزن اوحدود۲۴۰ گرم است. شما تقریباُ نیمی از مسیر بارداری را طی کرده اید. و رحم به حدود ناف رسیده است و از حالا به بعد, هر هفته ا سانتی متر بالاتر می آید.…

هفته ۲۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۰ حاملگی
هفته ۲۰ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا پاشنه پا اکنون حدود ۲۶ سانتی متر می باشد، تا به حال اندازه ها را از سر تا انتهای باسن محاسبه می کردیم ولی حالا اندازه ها از سه تا پاشنه ی پا محاسبه می شود، کودک شما بطور مداوم وزن…

هفته ۲۱ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۲۱ حاملگی
هفته ۲۱ حاملگی در این هفته وزن کودک شما حدود ۳۶۰ گرم و قد او حدود ۲۷ سانتی متر است. ابروها و پلک هایش بطور کامل شکل گرفته اند، و حالا می تواند چشمک بزند. اگر کودک شما پسر باشد در هفته های آتی بیضه ها از لگن پایین می…

هفته ۲۲ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۲ حاملگی
هفته ۲۲ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۴۳۰ گرم و طول قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۸ سانتی متر می باشد. او حالا شبیه به یک نوزاد است. البته تا زمانی که چربی نوزادی تشکیل نشده، فرم لاغر یک نوزاد را دارد. علیرغم اینکه او هر…

هفته ۲۳ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۳ حاملگی
هفته ۲۳ حاملگی وزن کودک شما کمی بیشتر از ۵۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۹ سانتی متر. شنوایی او تثبیت شده و از حالا او، صدای شما ، صدای قلب شما وسرو صدای معده اتان را بطور مبهم ونا واضح می شنود. وقتی…

هفته ۲۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۴ حاملگی
هفته ۲۴ حاملگی اکنون وزن کودک شما بالای ۶۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۳۰ سانتی متر است. هنوز چربی بدن او کم است و پوست او نازک و شکننده. مغز او بطور سریعی در حال رشد است، جوانه های چشایی کامل شده اند،…

هفته ۲۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۵ حاملگی
هفته ۲۵ حاملگی وزن کودک شما حالا نزدیک به ۶۶۰ گرم و قد او از سر تا پاشنه ی پا حدود ۳۵ سانتی متر است. تجمع چربی زیر پوست او شروع می شود و پوست چروکیده او شروع به صاف شدن می کند و او شباهت بیشتری به نوزاد پیدا…

هفته ۲۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۶ حاملگی
هفته ۲۶ حاملگی اندازه کودک شما حالا حدود ۳۶ سانتی متر و وزن او در حدود ۷۶۰ گرم است. چشم های او شروع به باز شدن می کند. هرچه به طرف پایان ماه هفت باداری پیش می رویم عکس العمل او به صدا کاملتر می شود. در پایان ماه هفت…

هفته ۲۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۷ حاملگی
هفته ۲۷ حاملگی اکنون کودک شما حدود ۸۷۵ گرم وزن دارد، و قد او از سر تا پا بیشتر از ۳۶ سانتی متر است. چشمانش را بازو بسته می کند، با فواصل منظمی به خواب می رود و بیدار می شود. و ممکن است انگشتان پا یا دستش را بمکد.…

هفته ۲۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۸ حاملگی
هفته ۲۸ حاملگی وزن کودک شما حدود یک کیلوگرم و طول قد او از سر تا پا حدود ۳۸ سانتی متر است. حالا او می تواند چشمانش را باز کند و اگر نور زیاد و ممتدی در محیط باشد ، سرش را به سمت آن بچرخاند . او حالا مژه…

هفته ۲۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۹ حاملگی
هفته ۲۹ حاملگی کودک شما حالا کمی بیشتر از ۱ کیلو وزن دارد و اندازه او از سر تا انگشتان پا در حدود ۳۹ سانتی متر است. مو های سر او خوب رشد کرده است. اگر فرزند شما پسر باشد، بیضه های او از کنار کلیه ها به سمت پایین…

هفته ۳۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۰ حاملگی
هفته ۳۰ حاملگی طول قد کودک شما حالا کمی بیشتر از ۳۹ سانتی متر است (از سر تا پا ) ، رشد قدی او از این پس کندتر خواهد شد. ولی افزایش وزن او همچنان تا زمان تولد ادامه خواهد یافت، و وزن او در این زمان حدود ۱.۳ کیلوگرم…

هفته ۳۱ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۱ حاملگی
هفته ۳۱ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۱.۵ کیلوگرم است و بیشتر از هر زمانی شبیه به نوزاد شده است، طول قد او از سر تا پا حدود ۴۱ سانتی متر است. دست ها، پاها و بدن او به رشد خود ادامه داده و حالا دیگر با اندازه ی…

هفته ۳۲ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۲ حاملگی
هفته ۳۲ حاملگی کودک شما حالا حدود ۷/۱ کیلوگرم وزن وحدود ۴۲ سانتی متر قد دارد. ریه های او تا زمان تولد، کامل نمی شوند. کوچولوی شما مایع آمنیوتیک را با دم به درون ریه هایش می کشد تا تمرینی برای تنفس بعد تولد باشد. از هفته ی ۳۲ کودک…

هفته ۳۳ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۳ حاملگی
هفته ۳۳ حاملگی کوچولوی شما حالا حدود ۲ کیلوگرم وزن و ۴۶ سانتی متر قد دارد. او احتمالا تا به حال ، جهت آمادگی برای تولد سروته شده است. سر او باید به سمت پایین باشد، تا آماده سفر به دنیای بیرون باشد. سر بچه ها ممکن است مجددا بچرخد…

هفته ۳۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۴ حاملگی
هفته ۳۴ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲/۲ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۵ سانتی متر است. او حالا پرتروگردتر شده است. او به این چربی زیر پوستی برای تنظیم دمای بدن ، بعد از تولد نیاز دارد. اگر شما تا به حال…

هفته ۳۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۵ حاملگی
هفته ۳۵ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲.۴ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۶ سانتی متر است. گاهی حین حرکات او، آرنج، پا و یا سر او ممکن است از روی شکم شما مشخص شود . دیواره ی رحم و همچنین جدارشکم شما…

هفته ۳۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۶ حاملگی
هفته ۳۶ حاملگی کودک شما حالا هر روز ۲۸ گرم اضافه می کند. وحالا حدودا ۲.۷ کیلوگرم وزن و حدود ۴۷ سانتی متر قد دارد. شما حالا یک افزایش فشار در پایین شکمتان احساس می کنید و متوجه می شوید که کودکتان بتدریج در حال پایین آمدن است. و ریه…

هفته ۳۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۷ حاملگی
هفته ۳۷ حاملگی کودک شما نزدیک به ۲.۸ کیلوگرم وزن و حدود ۴۸.۶ سانتی متر قد دارد.سر او حالا در لگن با استخوانهای لگنی احاطه شده و محافظت می شود. بیشتر بچه ها سر پر مویی دارند به بلندی ۳.۵ سانتی متر و بعضی ها هم اصلا مویی ندارند. بیشتر…

هفته ۳۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۸ حاملگی
هفته ۳۸ حاملگی بچه ها تا هفته ی ۳۹ به وزن حدود ۳ کیلوگرم تا ۳.۲ کیلوگرم می رسند و همچنان چربی ذخیره می کنند که به تنظیم دمای بدنشان بعد از تولد کمک می کند. اعضای داخلی بدن او به طور کامل فعالیت می کننداما ریه او آخرین عضوی…

هفته ۳۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۹ حاملگی
هفته ۳۹ حاملگی وزن او حدود ۳ کیلو گرم و قد او ۵۰ سانتی متر می تواند برسد. البته این اندازه ها حد متوسط را بیان می کند. به محض اینکه کودک شما به دنیا بیاید او را وزن می کنند و شما متوجه وزن دقیق او خواهید شد. حالا…

هفته ۴۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۴۰ حاملگی
هفته ۴۰ حاملگی بعد از ماهها انتظار، موعد مقرر زایمان شما می رسد و می گذرد وشما هنوز باردارید، شاید حس خوبی نباشد، اما خیلی از خانم ها در این وضعیت قرار می گیرند. جای کودک شما کاملا گرم ونرم است. او کمی سنگین تر و بلندتر خواهد شد. متوسط…

هفته ۳ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۳ حاملگی دوقلویی
هفته ۳ حاملگی دوقلویی دوقلو های غیر همسان از دو تخمک مجزا که با دو اسپرم متفاوت بارور شده اند آغاز می شوند. که هر کدام جفت و کیسه آب مربوط به خود را دارند. و می توانند هر دو دختر، پسر و یا یک دختر و یک پسر باشند.…

هفته ۴ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۴ حاملگی دوقلویی
هفته ۴ حاملگی دوقلویی حتی در این مرحله ی اولیه، اعضای حیاتی سیستم عصبی دوقلوهای شما، شامل مغز، استخوان پشتی، طناب نخاع و اعصاب شروع به رشد می کنند. قلب وسیستم گردش خون دوقلوهای شما شروع به ظاهر شدن می کنند. وزمانی که شما هفته ی ۵ بارداری هستید، اندازه…

هفته ۸ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۸ حاملگی دوقلویی
هفته ۸ حاملگی دوقلویی در این هفته ,اعضای اصلی بدن دوقلو های شما شروع به تکامل می کنند. قلب آنها که به دو حفره ی راست و چپ تقسیم شده بود، ۱۵۰ بار در دقیقه ضربان دارد که دو برابر ضربان قلب شماست. پوست آنها نازک وشفاف است و رگ…

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی
هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی در این هفته دو قلوهای شما ۵.۴ سانتی متر هستند صورت آنها کاملتر می شود. چشمها که در دو طرف سر بودند به هم نزدیکتر می شوند. گوش ها تقریبا در محل اصلی خود قرار می گیرند. کبد آنها آنزیم تولید می کند، و کلیه ها…

هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی
هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی در این هفته ی بارداری دوقلوهای شما هر کدام حدود ۱۰۰ گرم وزن دارند و طول هر کدام ,از سر تا انتهای باسن ۱۰ سانتی متر می باشد. اثر انگشت اختصاصی آنها تا کنون شکل گرفته است. وقتی شما به آرامی به شکمتان ضربه ای…

هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی
هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی اندازه ی کودکان شما از سر تا پاشنه ی پا حدود ۲۶ سانتی متر است. در این هفته، موهای سر آنها شروع به رویش می کنند. و حس های شنوایی، بویایی، چشایی، بینایی و لامسه کامل می شوند و در مغز محل اختصاصی خود را…

هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی
  هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی درهفته ی ۲۴، دوقلو های شما شبیه به نوزاد تازه متولد شده هستند ولی لاغرتر. چرا که در بدن انها هنوز چربی تشکیل نشده است. آنها هر روز سنگین تر می شوند، اما پوست آنها هنوز حالت چروکیده دارد. لب هایشان مشخص شده است. وچشمهایشان…

هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی
هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی طول قد دو قلوهای شما حالا از سر تا انگشتان پا به حدود ۳۸ شانتی متر رسیده است، و وزن آنها کمی بیشتر از ۱ کیلو گرم خواهد بود. می توانند چشمایشان را باز و بسته کنند. با فواصل منظمی می خوابند و بیدار می شوند.…

هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی
هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی دست ها،پاها و بدن دوقلوهای شما همچنان به رشد خود ادامه می دهند و با سر آنها متناسب می شوند. در هفته ی ۳۲ ، هر قل حدود ۱.۷ کیلوگرم وزن دارند و قد آنها حدود ۴۲ سانتی متر است. حالا از هر وقت دیگری بیشتر…

هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی
هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی وزن دوقلوهای شما تا زمان تولد ممکن است به ۳.۴ کیلوگرم برسد و قد آنها حدود ۵۱ سانتی متر خواهد بود. البته وزن بین ۲.۵ کیلوگرم تا ۳.۸ کیلوگرم طبیعی در نظر گرفته می شود. حدود نیمی از دوقلو ها، پایان هفته ۳۶ بارداری متولد می…
تک قلویی

هفته ۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۴ حاملگی
هفته ۴ حاملگی در این مرحله کودک شما به صورت توپی از سلول است که به اندازه یک دانه خشخاش در داخل رحم قرار گرفته است. در این زمان شما متوجه تاخیر پریود می شوید و با انجام آزمایش ،از بارداری خود مطمئن خواهید شد. *کیسه زرده: کیسه زرده سلولهای…

هفته ۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۵ حاملگی
هفته ی ۵ حاملگی در این هفته اندازه کودک شما ربع یک سانتی متر است، آغاز رشد اعضای زیادی است و یک جهش رشد دیده می شود. قلب نازک کودک شما شروع به طپش می کند ۰ کبد، کلیه ها، روده ها وسیستم عصبی شامل مغز و نخاع شروع به…

هفته ۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۶ حاملگی
هفته ۶ حاملگی در این هفته از بارداری کودک شما حدوداُ به اندازه ی یک عدس می باشد. سر در مقایسه با بدن بزرگتر است. صورت شروع به شکل گرفتن می کند. در محل چشم دو نقطه سیاه تشکیل می شود. سوراخ های بینی و فرورفتگی در ناحیه گوش آغاز…

هفته ۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۷ حاملگی
هفته ۷ حاملگی اندازه ی کودک شماحدود ۱.۲۵ سانتی متر است، به اندازه ی یک نخود فرنگی کوچک. او حرکت را آغاز می کند ۰کبد او مقدار زیادی گلبول قرمز می سازد و این وظیفه را تا زمانی که مغز استخوان شکل گیرد ادامه می دهد. از حالا تا هفته…

هفته ۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۸ حاملگی
هفته ۸ حاملگی در این هفته تغییرات زیادی در کودک شما اتفاق می افتد. اندازه ی او حدود ۱.۶ سانتی متر است.دم جنین از بین می رود و همه اعضای بدن او و عضلات و اعصاب شروع به فعالیت می کنند. مسیر های عصبی اولیه شکل می گیرند. دست ها…

هفته ۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۹ حاملگی
هفته ۹ حاملگی در پایان این هفته اندازه کودک شما حدود ۲.۳ سانتی متر است و وزن او حدودکمتر از دو گرم می باشد . پلک هایش کاملا چشم ها را می پوشاند و تا هفته ۲۶ بارداری چشم ها یش را باز نمی کند. برجستگی کوچکی از گوش نمایان…

هفته ۱۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۰ حاملگی
هفته ۱۰ حاملگی در این هفته کودک شما از سر تا انتهای باسن به اندازه ی حدوداُ ۳.۱ سانتی متر است و وزن او کمتر از ۴ گرم می باشد. ممکن است کوچک باشد ولی بسیار فعال است. مایعات را قورت می دهد و با پا هایش لگد می زند.…

هفته ۱۱ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۱ حاملگی
هفته ۱۱ حاملگی اندازه ی سر تا انتهای باسن او ,حالا ۴ سانتی متر است. همه قسمتهای بدن را دارد و از جوانه دندان ها تا ناخن های پا و انگشتان دست و پا کاملاُ مجزا شده اند. بدن خود را می کشد و پا می زند. و حرکاتش شبیه…

هفته ۱۲ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۲ حاملگی
هفته ۱۲ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا انتهای باسن حدود ۵.۴ سانتی متر و وزن او حدود تقریبا ۱۴ گرم است. در این زمان اگر شما به شکم خود ضربه ی کوچکی بزنید ,او حرکت می کند . البته شما متوجه حرکت او نمی شوید. ارتباطات عصبی (…

هفته ۱۳ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۳ حاملگی
هفته ۱۳ حاملگی اندازه کودک شما حدود ۶.۷ سانتی متر ( از سر تا انتهای باسن ) و وزن او حدود ۲۳ گرم می باشد، خطوط نشانه ی اثر انگشت , بطور ظریفی روی نوک انگشتان ظاهر شده است. عضلات مکش در گونه ها تشکیل شده و زمانی که شما…

هفته ۱۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۴ حاملگی
هفته ۱۴ حاملگی اندازه کودک شما از ( سر تا انتهای باسن ) حدود ۸ سانتی متر و وزن او حدود ۴۰ گرم می باشد . اکنون بدن او سریعتر از سرش رشد می کند. در این هفته کرک بسیار ظریفی بدن او را می پوشاند که قبل تولد از…

هفته ۱۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۵ حاملگی
هفته ۱۵ حاملگی وزن کودک شما حدود ۷۰ گرم می باشد. طول او از سر تا انتهای باسن حدود ۹.۱ سانتی متر است. مهمان کوچک شما بطور مکرر سکسکه می کند و این کار را قبل از تنفس کردن یاد می گیرد. از آنجا که نای او بجای هوا پر…

هفته ۱۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۱۶ حاملگی
هفته ۱۶ حاملگی کودک شما حالا از سرتا انتهای باسن حدود ۱۰ سانتی متر است. و وزن او حدود ۱۰۰ گرم می باشد طی ۳ هفته آینده کودک شما جهش رشد عظیمی پیدا می کند و سانتی مترها به طولش اضافه می شود و وزنش دو برابر می شود. چه…

هفته ۱۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۷ حاملگی
هفته ۱۷ حاملگی کودک شما حالا از سر تا انتهای باسن حدود ۱۱ سانتی متر می باشد و وزن او حدود ۱۴۰ گرم است .استخوان بندی او حالت غضروفی دارد. اما بتدریج محکم تر می شود. یک ماده حمایتی اطراف نخاع به نام میلن به آرامی شروع به رشد می…

هفته ۱۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۸ حاملگی
هفته ۱۸ حاملگی طول کودک شما حدود ۱۲ سانتی متر است (از سر تا انتهای باسن). وزن او حدود ۱۹۰ گرم می باشد. قفسه سینه او به سمت بالا و پایین حرکت می کند، شبیه نفس کشیدن. رگ های خونی او از پشت پوست نازک و شفاف او قابل دیدن…

هفته ۱۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۱۹ حاملگی
هفته ۱۹ حاملگی انددازه کودک شما حدود ۱۴.۲ سانتی متر (از سر تا انتهای باسن) و وزن اوحدود۲۴۰ گرم است. شما تقریباُ نیمی از مسیر بارداری را طی کرده اید. و رحم به حدود ناف رسیده است و از حالا به بعد, هر هفته ا سانتی متر بالاتر می آید.…

هفته ۲۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۰ حاملگی
هفته ۲۰ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا پاشنه پا اکنون حدود ۲۶ سانتی متر می باشد، تا به حال اندازه ها را از سر تا انتهای باسن محاسبه می کردیم ولی حالا اندازه ها از سه تا پاشنه ی پا محاسبه می شود، کودک شما بطور مداوم وزن…

هفته ۲۱ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ی ۲۱ حاملگی
هفته ۲۱ حاملگی در این هفته وزن کودک شما حدود ۳۶۰ گرم و قد او حدود ۲۷ سانتی متر است. ابروها و پلک هایش بطور کامل شکل گرفته اند، و حالا می تواند چشمک بزند. اگر کودک شما پسر باشد در هفته های آتی بیضه ها از لگن پایین می…

هفته ۲۲ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۲ حاملگی
هفته ۲۲ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۴۳۰ گرم و طول قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۸ سانتی متر می باشد. او حالا شبیه به یک نوزاد است. البته تا زمانی که چربی نوزادی تشکیل نشده، فرم لاغر یک نوزاد را دارد. علیرغم اینکه او هر…

هفته ۲۳ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۳ حاملگی
هفته ۲۳ حاملگی وزن کودک شما کمی بیشتر از ۵۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۹ سانتی متر. شنوایی او تثبیت شده و از حالا او، صدای شما ، صدای قلب شما وسرو صدای معده اتان را بطور مبهم ونا واضح می شنود. وقتی…

هفته ۲۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۴ حاملگی
هفته ۲۴ حاملگی اکنون وزن کودک شما بالای ۶۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۳۰ سانتی متر است. هنوز چربی بدن او کم است و پوست او نازک و شکننده. مغز او بطور سریعی در حال رشد است، جوانه های چشایی کامل شده اند،…

هفته ۲۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۵ حاملگی
هفته ۲۵ حاملگی وزن کودک شما حالا نزدیک به ۶۶۰ گرم و قد او از سر تا پاشنه ی پا حدود ۳۵ سانتی متر است. تجمع چربی زیر پوست او شروع می شود و پوست چروکیده او شروع به صاف شدن می کند و او شباهت بیشتری به نوزاد پیدا…

هفته ۲۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۶ حاملگی
هفته ۲۶ حاملگی اندازه کودک شما حالا حدود ۳۶ سانتی متر و وزن او در حدود ۷۶۰ گرم است. چشم های او شروع به باز شدن می کند. هرچه به طرف پایان ماه هفت باداری پیش می رویم عکس العمل او به صدا کاملتر می شود. در پایان ماه هفت…

هفته ۲۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۷ حاملگی
هفته ۲۷ حاملگی اکنون کودک شما حدود ۸۷۵ گرم وزن دارد، و قد او از سر تا پا بیشتر از ۳۶ سانتی متر است. چشمانش را بازو بسته می کند، با فواصل منظمی به خواب می رود و بیدار می شود. و ممکن است انگشتان پا یا دستش را بمکد.…

هفته ۲۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۸ حاملگی
هفته ۲۸ حاملگی وزن کودک شما حدود یک کیلوگرم و طول قد او از سر تا پا حدود ۳۸ سانتی متر است. حالا او می تواند چشمانش را باز کند و اگر نور زیاد و ممتدی در محیط باشد ، سرش را به سمت آن بچرخاند . او حالا مژه…

هفته ۲۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۲۹ حاملگی
هفته ۲۹ حاملگی کودک شما حالا کمی بیشتر از ۱ کیلو وزن دارد و اندازه او از سر تا انگشتان پا در حدود ۳۹ سانتی متر است. مو های سر او خوب رشد کرده است. اگر فرزند شما پسر باشد، بیضه های او از کنار کلیه ها به سمت پایین…

هفته ۳۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۰ حاملگی
هفته ۳۰ حاملگی طول قد کودک شما حالا کمی بیشتر از ۳۹ سانتی متر است (از سر تا پا ) ، رشد قدی او از این پس کندتر خواهد شد. ولی افزایش وزن او همچنان تا زمان تولد ادامه خواهد یافت، و وزن او در این زمان حدود ۱.۳ کیلوگرم…

هفته ۳۱ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۱ حاملگی
هفته ۳۱ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۱.۵ کیلوگرم است و بیشتر از هر زمانی شبیه به نوزاد شده است، طول قد او از سر تا پا حدود ۴۱ سانتی متر است. دست ها، پاها و بدن او به رشد خود ادامه داده و حالا دیگر با اندازه ی…

هفته ۳۲ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۲ حاملگی
هفته ۳۲ حاملگی کودک شما حالا حدود ۷/۱ کیلوگرم وزن وحدود ۴۲ سانتی متر قد دارد. ریه های او تا زمان تولد، کامل نمی شوند. کوچولوی شما مایع آمنیوتیک را با دم به درون ریه هایش می کشد تا تمرینی برای تنفس بعد تولد باشد. از هفته ی ۳۲ کودک…

هفته ۳۳ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۳ حاملگی
هفته ۳۳ حاملگی کوچولوی شما حالا حدود ۲ کیلوگرم وزن و ۴۶ سانتی متر قد دارد. او احتمالا تا به حال ، جهت آمادگی برای تولد سروته شده است. سر او باید به سمت پایین باشد، تا آماده سفر به دنیای بیرون باشد. سر بچه ها ممکن است مجددا بچرخد…

هفته ۳۴ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۴ حاملگی
هفته ۳۴ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲/۲ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۵ سانتی متر است. او حالا پرتروگردتر شده است. او به این چربی زیر پوستی برای تنظیم دمای بدن ، بعد از تولد نیاز دارد. اگر شما تا به حال…

هفته ۳۵ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۵ حاملگی
هفته ۳۵ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲.۴ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۶ سانتی متر است. گاهی حین حرکات او، آرنج، پا و یا سر او ممکن است از روی شکم شما مشخص شود . دیواره ی رحم و همچنین جدارشکم شما…

هفته ۳۶ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۶ حاملگی
هفته ۳۶ حاملگی کودک شما حالا هر روز ۲۸ گرم اضافه می کند. وحالا حدودا ۲.۷ کیلوگرم وزن و حدود ۴۷ سانتی متر قد دارد. شما حالا یک افزایش فشار در پایین شکمتان احساس می کنید و متوجه می شوید که کودکتان بتدریج در حال پایین آمدن است. و ریه…

هفته ۳۷ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۷ حاملگی
هفته ۳۷ حاملگی کودک شما نزدیک به ۲.۸ کیلوگرم وزن و حدود ۴۸.۶ سانتی متر قد دارد.سر او حالا در لگن با استخوانهای لگنی احاطه شده و محافظت می شود. بیشتر بچه ها سر پر مویی دارند به بلندی ۳.۵ سانتی متر و بعضی ها هم اصلا مویی ندارند. بیشتر…

هفته ۳۸ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۸ حاملگی
هفته ۳۸ حاملگی بچه ها تا هفته ی ۳۹ به وزن حدود ۳ کیلوگرم تا ۳.۲ کیلوگرم می رسند و همچنان چربی ذخیره می کنند که به تنظیم دمای بدنشان بعد از تولد کمک می کند. اعضای داخلی بدن او به طور کامل فعالیت می کننداما ریه او آخرین عضوی…

هفته ۳۹ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۳۹ حاملگی
هفته ۳۹ حاملگی وزن او حدود ۳ کیلو گرم و قد او ۵۰ سانتی متر می تواند برسد. البته این اندازه ها حد متوسط را بیان می کند. به محض اینکه کودک شما به دنیا بیاید او را وزن می کنند و شما متوجه وزن دقیق او خواهید شد. حالا…

هفته ۴۰ حاملگی

حاملگی تک فرزندی
question_answer۰
هفته ۴۰ حاملگی
هفته ۴۰ حاملگی بعد از ماهها انتظار، موعد مقرر زایمان شما می رسد و می گذرد وشما هنوز باردارید، شاید حس خوبی نباشد، اما خیلی از خانم ها در این وضعیت قرار می گیرند. جای کودک شما کاملا گرم ونرم است. او کمی سنگین تر و بلندتر خواهد شد. متوسط…
دو قلویی

هفته ۳ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۳ حاملگی دوقلویی
هفته ۳ حاملگی دوقلویی دوقلو های غیر همسان از دو تخمک مجزا که با دو اسپرم متفاوت بارور شده اند آغاز می شوند. که هر کدام جفت و کیسه آب مربوط به خود را دارند. و می توانند هر دو دختر، پسر و یا یک دختر و یک پسر باشند.…

هفته ۴ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۴ حاملگی دوقلویی
هفته ۴ حاملگی دوقلویی حتی در این مرحله ی اولیه، اعضای حیاتی سیستم عصبی دوقلوهای شما، شامل مغز، استخوان پشتی، طناب نخاع و اعصاب شروع به رشد می کنند. قلب وسیستم گردش خون دوقلوهای شما شروع به ظاهر شدن می کنند. وزمانی که شما هفته ی ۵ بارداری هستید، اندازه…

هفته ۸ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۸ حاملگی دوقلویی
هفته ۸ حاملگی دوقلویی در این هفته ,اعضای اصلی بدن دوقلو های شما شروع به تکامل می کنند. قلب آنها که به دو حفره ی راست و چپ تقسیم شده بود، ۱۵۰ بار در دقیقه ضربان دارد که دو برابر ضربان قلب شماست. پوست آنها نازک وشفاف است و رگ…

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی
هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی در این هفته دو قلوهای شما ۵.۴ سانتی متر هستند صورت آنها کاملتر می شود. چشمها که در دو طرف سر بودند به هم نزدیکتر می شوند. گوش ها تقریبا در محل اصلی خود قرار می گیرند. کبد آنها آنزیم تولید می کند، و کلیه ها…

هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی
هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی در این هفته ی بارداری دوقلوهای شما هر کدام حدود ۱۰۰ گرم وزن دارند و طول هر کدام ,از سر تا انتهای باسن ۱۰ سانتی متر می باشد. اثر انگشت اختصاصی آنها تا کنون شکل گرفته است. وقتی شما به آرامی به شکمتان ضربه ای…

هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی
هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی اندازه ی کودکان شما از سر تا پاشنه ی پا حدود ۲۶ سانتی متر است. در این هفته، موهای سر آنها شروع به رویش می کنند. و حس های شنوایی، بویایی، چشایی، بینایی و لامسه کامل می شوند و در مغز محل اختصاصی خود را…

هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی
  هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی درهفته ی ۲۴، دوقلو های شما شبیه به نوزاد تازه متولد شده هستند ولی لاغرتر. چرا که در بدن انها هنوز چربی تشکیل نشده است. آنها هر روز سنگین تر می شوند، اما پوست آنها هنوز حالت چروکیده دارد. لب هایشان مشخص شده است. وچشمهایشان…

هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی
هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی طول قد دو قلوهای شما حالا از سر تا انگشتان پا به حدود ۳۸ شانتی متر رسیده است، و وزن آنها کمی بیشتر از ۱ کیلو گرم خواهد بود. می توانند چشمایشان را باز و بسته کنند. با فواصل منظمی می خوابند و بیدار می شوند.…

هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی
هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی دست ها،پاها و بدن دوقلوهای شما همچنان به رشد خود ادامه می دهند و با سر آنها متناسب می شوند. در هفته ی ۳۲ ، هر قل حدود ۱.۷ کیلوگرم وزن دارند و قد آنها حدود ۴۲ سانتی متر است. حالا از هر وقت دیگری بیشتر…

هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی

حاملگی دو قلویی
question_answer۰
هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی
هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی وزن دوقلوهای شما تا زمان تولد ممکن است به ۳.۴ کیلوگرم برسد و قد آنها حدود ۵۱ سانتی متر خواهد بود. البته وزن بین ۲.۵ کیلوگرم تا ۳.۸ کیلوگرم طبیعی در نظر گرفته می شود. حدود نیمی از دوقلو ها، پایان هفته ۳۶ بارداری متولد می…
فهرست