لقاح مصنوعی iui

تلقیح داخل رحمی iui

folder_openIUI
commentبدون دیدگاه
تلقیح داخل رحمی تلقیح داخل رحمی (IUI) عملی است که شامل قرار دادن اسپرم مرد درون رحم زن برای تسهیل باروری می‌باشد. در این روش درمانی، عملی بر روی تخمک زن انجام نمی‌گیرد بنابراین به عنوان یکی از روش‌های کمک…
فهرست